c/lap

c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance) je umeleckou platformou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorú založili Milan Kozánek (choreograf, tanečník, pedagóg) a Andrej Kalinka (libretista, hudobný skladateľ, režisér, performer). c/LAP umelecky a organizačne (právne, produkčne, administratívne) zastrešuje niekoľko umeleckých telies, ktoré majú príbuzné umelecké ciele. V tejto chvíli sú to predovšetkým dve telesá – zoskupenie Med a prach a Tanečná spoločnosť Artyci. Obidve majú za sebou niekoľkoročnú prax doma aj v zahraničí a sú radené medzi etablované súbory na Slovensku. Ich členovia sa rozhodli pre užšiu spoluprácu v oblasti umeleckej tvorby (spoločné projekty, vzájomná umelecká participácia na svojich projektoch atď.) a rovnako tiež v produkčnej oblasti. c/LAP má podnecovať a generovať tvorbu umeleckých zoskupení a umelcov, podporovať ich vo vzájomnej interakcii v umeleckej tvorbe, formou workshopov, umeleckých výskumov a laboratórií umožňovať ich umelecký rast a rozvíjať tvorivé a inovatívne myslenie v divadelnej a tanečnej tvorbe v medzinárodnom kontexte.

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.