Kuchyňa

V strede je dielo. Do neho smerujú a od neho sa odvíjajú autori, performeri, teoretici, diváci, manažéri, prosto všetci. Dielo nie je na konci alebo na začiatku. Je v strede. A všade okolo je KUCHYŇA!

Dielo však nie je opustený ostrov. Nevzniká a nezaniká bez súvislostí. Myslíme, cítime, komunikujeme, cestujeme, vidíme, počujeme, učíme, učíme sa. KUCHYŇA je priestor, kde môžete toto čítať, vidieť, pozerať. To, čo sa deje okolo, pod, nad, za, pred, po. S cieľom dostať sa k dielu, ale často aj bez úmyslu alebo okamžite zjavnej spojitosti. Dielo sa totiž nie vždy začína tým, že chcete. Veľakrát si jeho súvislosti, zrod alebo dopad neuvedomujete.

Myšlienky, zážitky, skúsenosti autorov, performerov, teoretikov sa pohybujú okolo stredu, okolo diela. Niekde sú to skúsenosti z pedagogickej praxe, niekde cvičenie na hudobný nástroj, návšteva cudzej krajiny, prosté pozorovania, úvahy o zmysle a formách umenia. Niekde sa dokonca za dielom nachádza iné dielo, ktoré vzniklo ako štúdia, príprava alebo naopak ako potreba po vzniku niečoho ďalšieho. Niekde text, niekde fotky, audio, video, kresba alebo všetko spolu. Niečo sa udialo doma, niečo počas skúšania, niečo na workshope, na prechádzke lesom, počas plavby na mori, pri hre s dieťaťom alebo čakania na letisku. Tvorivá myseľ je v pohybe. Občas musí dočerpať energiu alebo sa môže aj stať, že ju niečo na krátky čas zastaví. Avšak pokiaľ žije, stále sa bude snažiť znovu dostať do pohybu!

V KUCHYNI nájdete príspevky od viacerých autorov, z viacerých profesií, z viacerých krajín. Pod každým príspevkom nájdete ich životopisy a odkazy na ich tvorbu a prácu. A tam zase ďalšie odkazy a inšpirácie, takže táto cesta nebude mať konca a nikto vás vo vašom poznávaní nezastaví. Od antiky po súčasnosť, od poézie po analýzy, od vokálnych techník po denníkové záznamy tvorivého procesu. Môžete sa stratiť, nájsť, nerozumieť, prekvapiť, naučiť. A to je dobre. Rozdielne povahy, rozdielne skúsenosti, rozdielne prístupy, rozdielne myslenie a predsa prepojené, smerujúce a pohybujúce sa okolo spoločného stredu.

Čítajte, pozerajte, počúvajte. Pred dielom či po ňom. A počas diela buďte s ním a v ňom!
MED A PRACH

 

Katarína Cvečková – „Kritika v dobe pandemickej“

Katarína Cvečková „Kritika v dobe pandemickej“ Pokračovanie nepriamej umelecko-teoretickej diskusie na tému živého umenia a pandémie – tentokrát časť zameraná ...
Čítať Viac

Anna Luňáková – „Záznam dne“

Anna Luňáková „Záznam dne“ Sdílím s vámi textový záznam mého osobního deníku z procesu tvorby inscenace. Veškeré zvukové nahrávky, které najdete v rámci ...
Čítať Viac

Julianna Bloodgood – „Umenie povedať Áno slovu Nie“

Julianna Bloodgood „Umenie povedať Áno slovu Nie“ Umenie povedať Áno slovu Nie. Alebo, čo by som si povedala pred 20 ...
Čítať Viac

Katarína Cvečková – „Živé umenie v dobe postpandemickej“

Katarína Cvečková „Živé umenie v dobe postpandemickej“ Tretie pokračovanie nepriamej umelecko-teoretickej diskusie na tému živého umenia a pandémie. Posledná (aspoň ...
Čítať Viac

Alexandra Kazazou – „FUNKCIA CHÓRU“

Alexandra Kazazou „FUNKCIA CHÓRU“ Prvé zastavenie. Myšlienky vo forme otázok Vždy ma zaujímala dynamika a funkcia Chóru, s ktorým sa ...
Čítať Viac

Rafał Habel-Bloodgood – „Úžasná príležitosť na tvorenie“

Rafał Habel-Bloodgood „Úžasná príležitosť na tvorenie“ Od začiatku pandémie bol na nás umelcov, učiteľov, tanečníkov, hudobníkov a spevákov vyvíjaný nátlak, ...
Čítať Viac

Anna Luňáková – „úvod do studií melancholika“

Anna Luňáková „úvod do studií melancholika“ …jednoduché věci jsou krásné, ale není snadné je vytvořit. Denně se potýkám s pocitem osamělosti, ...
Čítať Viac

Alexandra Kazazou – „Poznámky k ‚Priestoru’“

Alexandra Kazazou „Poznámky k „Priestoru“ (prvé myšlienky k predstaveniu, kde hlavným hrdinom je PRIESTOR) a video s názvom „Rytmická predstavivosť“ ...
Čítať Viac

Anna Luňáková „Larvální stádium básně“

Anna Luňáková „Larvální stádium básně“ V tomto příspěvku jsem se chtěla se čtenáři podělit se svou zkušeností psaní. Psaní totiž, jako ...
Čítať Viac

Katarína Cvečková – „Živé umenie v dobe pandemickej“

Katarína Cvečková „Živé umenie v dobe pandemickej“ Už je to niekoľko dlhých mesiacov, čo svet zviera pandémia ochorenia Covid-19. Ochromené ...
Čítať Viac

Rafal Habel-Bloodgood – „Chudobné divadlo vs Chudobné video“

Rafal Habel-Bloodgood „Chudobné divadlo vs Chudobné video“ Od nás umelcov sa očakávalo, že v dňoch COVID 19 budeme magicky vytvárať ...
Čítať Viac

Anna Luňáková – „pohled“

Anna Luňáková „pohled“ Anna Luňáková (*1993) Vystudovala filosofii na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době je tamtéž ...
Čítať Viac

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

© 2021 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.