Andrej Kalinka: „Chceme riešiť následok následku a pritom zabúdame na koreň.“

Andrej Kalinka: „Chceme riešiť následok následku a pritom zabúdame na koreň.“
Rozhovor Jakuba Molnára s Andrejom Kalinkom pre mesačník Kapitál
Publikované 8.10.2020

 

„Existujú veci, ktoré nikdy úplne nezaniknú, a spomienky, ktoré zdanlivo upadli do zabudnutia, ale v skutočnosti driemu na dne duše, pretože ju príliš dlho sýtili a stali sa jej neoddeliteľnou súčasťou. Aj keby kráľ nemal už nikdy žiadnu prítomnosť, ešte dlho by aj naďalej existoval. Patrí totiž k našej histórii, bez ktorej ťažko pochopíme, čím skutočne sme.“ To je citát z bulletinu diela Kráľ, ktoré zinscenovalo zoskupenie Med a prach. So skladateľom, libretistom a režisérom Andrejom Kalinkom sme sa rozprávali, či by sa umelecká debata o mužských otázkach mala uberať smerom ku koreňom alebo sa radikálne vymedziť voči akýmkoľvek rodovým stereotypom.

 

Mali by divadelníci koncentrovať svoju pozornosť na reflexiu súčasných maskulinít?

Pokiaľ sa nerozprávame o ideológii alebo striktne zúženom kontexte, tak táto téma do divadla určite patrí. Práve preto, že sa logicky a opodstatnene posledné roky otvára, som si uvedomil, že ja som ju nikdy nijako zvlášť neriešil, respektíve si neuvedomoval všetky jej súvislosti a rozsah. Z jednoduchého dôvodu: som z rodiny, kde som tento problém nevidel. Až v dospelosti som postupne pozoroval, že naozaj funguje, uplatňuje a obhajuje sa veľa rodových predsudkov, na základe ktorých sa rozhoduje o množstve zásadných vecí. Mne samému nikdy nenapadlo, že toto môžu byť východiská pre uvažovanie a rozhodovanie o čomkoľvek a v súčasnosti už vôbec nie. Teraz si však okrem iného musíme všímať, akým smerom sa spoločenská evolúcia bude hnať a aké zmeny prinesie. Nikdy v histórii tempo zmien nebolo také vysoké a naše vedomie aj nevedomie sa všetkému nedokáže okamžite prispôsobiť. V niektorých oblastiach budeme musieť mať na skutočne hlboké zmeny určitú mieru trpezlivosti. Tlaky budú narastať a oba tábory problém viac vyhraňovať. Strach a vyhrocovanie názorov je vidieť už teraz. Pritom by sme mali byť pripravení veci prehodnocovať a hlavne o nich komunikovať. A v takýchto otázkach nám nestačí len vycibrená argumentácia a logické uvažovanie, téma siaha ešte hlbšie.

Celý rozhovor

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.