Tvorivé zdroje performera

Workshop je určený pre skúsených hercov, tanečníkov a performerov alebo pre študentov umeleckých škôl

 

Zameriame sa na potenciál tvorivého zdroja perfomera už priamo v procese tvorby. Jednou z úloh workshopu bude hľadanie zdrojov pre tvorivý proces, ktoré umožňujú otvoriť cesty k rozličným postupom a neprebádaným prepojeniam umeleckého materiálu. Počiatočné impulzy budú vychádzať z anatómie pohybu a tela, z hry na hudobných nástrojoch, z práce s textom alebo tiež výtvarným objektom a materiálom. Pri práci s každou z týchto zložiek má nezastupiteľné miesto rytmus a preto v priebehu rôznych fáz workshopu budeme tento aspekt rozvíjať.
Budeme hľadať cesty ako sa oslobodiť od zaužívaných predpokladov a predpokladaných vlastných limitov. Akú úlohu v tomto procese zohráva technika (herecká, pohybová, hlasová atď) a ako pracovať s rozličnými technikami tak, aby v priebehu tvorivého procesu nevytvárali obmedzenia, ale pomáhali objavovať nové možnosti a prístupy.

 

Témy komplementárneho umenia (vzťahy, definície, funkcie)
Objekt – socha, predmet, rekvizita
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v texte, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie

 

Denný priebeh workshopu
Ten bude rozdelený do dvoch fáz.
V priebehu prvej sa budeme sústrediť na praktické cvičenia, venovať sa fyzickým technikám, základom hudby, ideovej aj teoretickej stránke zložiek komplementárneho umenia. Budeme pracovať s rytmom v jeho rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, oboznamovať sa so základnými funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ a bližšie sa zoznamovať aj s ostatnými zložkami.
V druhej fáze sa budeme venovať tvorivému procesu a výskumu. Budeme spájať hudobný, výtvarný, verbálny a pohybový prejav do kompaktného jazyka a súčasne pracovať s komplementárnosťou skupiny a jednotlivca. Základom tejto fázy bude využitie poznatkov o jednotlivých zložkách, ktoré budeme postupne dostávať do dialógu a učiť sa vnímať ich prepojenia, súhru a vzájomné ovplyvňovanie.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.