TEXT RYTMUS POHYB

Intenzívny workshop realizovaný v priestoroch Ateliéru umeleckého zoskupenia Med a prach v Bratislave, pod vedením umeleckých lídrov zoskupenia – Andrejom Kalinkom a Milanom Kozánkom. Je určený pre umelcov, hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl.

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie prienikov a spojení, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti. Cvičeniami sa postupne dopracovať k chápaniu a vytváraniu komplementárnych diel. Pracovať budeme s textom, pohybom, hudbou, hereckým prejavom. Vo všetkých týchto médiách budeme objavovať stavebné prvky, ktoré ich vzájomne prepájajú.

 

*Text* ako informácia, text ako symbol. Práca s textom nielen cez prístup dramatický (sociálny, psychologický), ale predovšetkým prostredníctvom ovládania samotných nástrojov reči – rytmom, tempom, akcentom, melódiou etc. Nástrojmi, ktoré umožňujú objavovať nové významy, kontexty a prestupovanie informácie a symbolu.

*Rytmus* je základom reči, pohybu, konania, základom performatívneho a scénického umenia a všetkých ich súčastí. Od dýchania, cez chôdzu, prácu, až po striedanie ročných dôb, je rytmus súčasťou všetkého v nás a okolo nás. Na workshope pôjde o komplexnú prácu s rytmom tak, aby ho každý mohol ďalej aplikovať vo svojej práci (fyzickom, dramatickom a bábkovom divadle, pri improvizácii, choreografii, práci s materiálom, so slovom etc.) a rovnako aj v životnej každodennosti. Cvičenia, ktorým sa budeme venovať budú zamerané na rozvíjanie motorických zručností, kontrapunktu (vnímanie na viacerých úrovniach, s viacerými zložkami súčasne), na prepájanie ľavej a pravej mozgovej hemisféry, na hľadanie a ladenie miesta jednotlivca v celku.

*Pohyb*. Telo je náš nástroj, je zdrojom a prostriedkom k performancii. Cez spoznávanie „anatómie pohybu“ – vnútornej štruktúry tela a usporiadania tela, spoznávame stred, centrálny bod, kde sa prepája hovorený text s rytmom tela, s pohybom v priestore alebo s prácou so zvukom či hudbou. V tele a jeho pohybe vzniká komplexnosť performera, pohyb neznamená vymedzenie od ostatných zložiek, ale naopak ich prepájanie. Budeme objavovať, ako ho rozvíjať vedome a prirodzene v spojení s rytmom či textom.

 

Prihlášky posielajte na
milan@c-lap.art

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.