Bartimejove pašie

Posledný zázrak Ježiša Krista pred vstupom do Jeruzalema, bolo uzdravenie slepca menom Bartimej. Ten „potom Ježiša nasledoval“. Hoci evanjelium viac o tomto človeku nehovorí, pre nás sa práve on stáva hlavnou a jedinou postavou. Slepec zažil uzdravenie – zázrak v ktorý nikdy ani nedúfal. Ale pocítil i čosi silnejšie, než je samotná radosť z uzdravenia. O niekoľko dní neskôr, vidí Ježiša pribíjaného na kríž. Bude musieť urobiť rozhodnutie, ktorému sa nedokáže vyhnúť nikto z nás. Pravda, alebo strach. Včera, dnes, každý deň, znovu a znovu…

Hra si hľadá vyjadrovacie prostriedky v hudbe, pohybe, bábke, herectve, speve, práci s materiálom a snaží sa ich zladiť do jednotnej formy. Ide o rozvíjanie divadelného jazyka, na ktorom sme začali pracovať v scénickom oratóriu Noc svetla a deň tmy. Predstavením sa snažíme nachádzať možnú cestu, východisko v trápení, cez akcentovanie zmyslu, ktorý pašie predstavujú pre každého človeka.

 

Réžia
Andrej Kalinka a Ivan Martinka

Libreto a hudba
Andrej Kalinka

Výtvarný koncept
Ivan Martinka

Výtvarná spolupráca (scéna, kostýmy, bábky)
Zuzana Malcová, Zoja Zupková

Účinkujú
Ivan Martinka, Michal Mikuláš a Andrej Kalinka

 

foto Milo Fabian, Lucia Doubravová

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.