Od anatómie po kompozíciu

Základy komplementárneho umenia v praktických cvičeniach

 

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie platformy, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti a objavovať, kto je to nový /dnešný/ interpret a ako sa praktickými cvičeniami postupne dopracovať k tvorbe komplementárnych diel. Pracovať budeme s pohybom, hudbou, výtvarným umením, textom, hereckým prejavom. Individuálne a postupne v úplnom prepojení všetkých zložiek.

 

Témy komplementárneho umenia (vzťahy, definície, funkcie)
Objekt – socha, predmet, rekvizita
Zvuk – zvuk obrazu, obraz zvuku, živý zvuk vs. zvukový záznam
Nositeľ – účinkujúci, interpret, performer, herec, tanečník, hudobník
Anatómia – z čoho vychádzame
Rytmus – v obraze, pohybe, zvuku, v texte, v tektonike diela
Informácia a symbol – rozlišovanie, použitie

 

Denný priebeh workshop
Telo je východiskom a vstupnou bránou k umeleckých zručnostiam a tvorivým zdrojom každého umelca, rovnako herca, tanečníka ako aj hudobníka alebo výtvarníka. Telo teda bude prvotným predmetom skúmania pre oblasť pohybu, hlasu a dychu.
Zameriame sa na praktické cvičenia, budeme venovať pozornosť fyzickým technikám, základom hudby, ideovej aj teoretickej stránke zložiek komplementárneho umenia. Budeme pracovať s rytmom v jeho rôznych významoch /hudobnom, tektonickom/, oboznamovať sa so základnými funkciami objektov /socha, predmet, rekvizita/ a bližšie sa zoznamovať aj s ostatnými zložkami a postupne ich dostávať do dialógu.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.