POLYFÓNIA V DIVADLE

Intenzívny workshop bude realizovaný v priestoroch Divadla K, Palackého 5 v Bratislave, pod vedením umeleckých lídrov zoskupenia Med a prach – Andreja Kalinku a Milana Kozánka. Je určený pre umelcov, hercov, tanečníkov, performerov a študentov umeleckých škôl.

Zámerom workshopu je podnecovať v účastníkoch inovatívne myslenie v performatívnom umení, hľadanie prienikov a spojení, kde jednotlivé umelecké média vytvárajú neoddeliteľné prepojenia a nové možnosti.

Počas tohto intenzívneho víkendového workshopu si budeme osvojovať a rozvíjať pojem „polyfonické myslenie“, ktoré je základným kameňom nášho konceptu práce.
Polyfónia
je termín pôvodne spájaný s hudbou. Dnes sa však už nevzťahuje výhradne na túto oblasť, používa sa v širšom význame (nielen v umení), kedy sa niekoľko samostatných prvkov (textov, zvukov, činností) deje súčasne, vnímame ich osobitosť, samostatnosť a teda diverzitu, napätie, dialogickosť, ktorou napokon vytvárajú jeden vzájomne sa dopĺňajúci (komplementárny) celok. Ich kontrast (dialóg, vzťah) prináša pohyb, pestrosť, viacvýznamovosť.

Tento spôsob vnímania chceme na našom workshope rozvíjať ďalej v úlohe performera, v jeho práci s hlasom, pohybom, textom, priestorom. Budeme hľadať cesty, ako vytvárať svoju individuálnu líniu, zároveň ju presahovať a prepájať s celkom.

3.5. piatok 17,00-20,00
4.5. sobota 10,00-13,00 obedná pauza 14,30-17,30
5.5. nedeľa 9,30-12,00 obedná pauza 13,00-16,00

Účastnícky poplatok:
110,- €

NAJNESKÔR MOŽNÉ ZAPLATIŤ DO 20.4.!

Prihlášky posielajte na
milan@c-lap.art

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.