Anna Luňáková – „RE-CREATIO RE-SURRECTIO“

Anna Luňáková
„RE-CREATIO RE-SURRECTIO“

 

1.

Muž: Ztracené věci, které milujeme, se objevují ve stopách.

Žena:

           

Co vidíš?

Muž v klobouku kráčí od svého domova.


2.

Muž: Žena je proměnlivé, prchlivé stvoření.

Žena:

           

Co slyšíš?

Hlas přítele je na druhém konci světa.


3.

Muž Nietzsche: Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství – jen vášeň, nepřátelství, láska – ale žádné přátelství.

Žena:

           

Co cítíš?

Vůni dálky…


Ceci n’est pas une critique

 

Helena Wernischová se narodila v roce 1942 v Praze, vystudovala střední průmyslovou školu keramickou (malířka porcelánu) v Karlových Varech, maturovala v červnu 1961.

Anna Luňáková se narodila v roce 1993 v Jičíně, vystudovala všeobecné gymnázium (se zaměřením na matematiku a fyziku) v Praze, maturovala v červnu 2012.

Helena Wernischová se provdala za básníka Ivana Wernische. V roce 1962 narození syna Martina, 1964 syna Michala. Rozvod 1973.

Anna Luňáková se neprovdala za básníka Ivana Wernische. V roce 1962 se jí nenarodil syn Martin, 1964 syn Michal. Nerozvedla se v roce 1973.

Helena Wernischová nevystudovala filozofii na Filozofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

I Anna Luňáková i Helena Wernischová jsou naživu.

 

 

 

Kritický ohlas čtenáře:

“…působí trapně, přecitlivěle, ale také nesrozumitelně, protože autorka se sice upřímně „utápí“ ve svých niterných stavech, jenže nesdělí-li k nim i souvislosti, čtenář zůstává v nejasném tušení, do díla neponořen“


Dopis od nakladatele:

“…ukončím prodej i na ostatních portálech, knihy stáhnu i z prodejen, zkartuji a budu od Vás požadovat úhradu ztráty včetně grantu MK. O Vašem konání pak budu nucen zpravit organizace, kterých jsem členem tedy SČKN, Cech nakladatelů a Mezinárodní PEN klub, dále pak profesní organizace spisovatelské.“


Zpráva od rodiny:

“Nechápu, proč se v tom po těch letech musíš neustále pitvat. Nic z toho, co píšeš, není pravda.“


Z literatury:

Muž: „Že za našich dnů mohou takoví trpaslíci vrhat tak dlouhé stíny, jen dokazuje, jak se připozdívá…“ (Erwin Chargaff)

Žena: „Je sedm milionů čtyřistapět tisíc devět set dvacet čertů. Andělů je kvadrimilion.“ (Talmud)


Autorkou obrazů je Helena Wernischová, kreslířka, malířka, ilustrátorka, grafička, a spisovatelka, která laskavě svolila k mému autorskému „zneužití“ v rámci tohoto příspěvku.

Obraz 1: Dobrou noc, pane Kubine.

Obraz 2: Dopis pro procházející zasněženým městem.

Obraz 3: Výletníci.

Obraz 4: Pro Leonarda Cohena a Jacquese Brela.

 

 

Anna Luňáková  (*1993)
Vystudovala filosofii na Filosofické Fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době je tamtéž doktorandkou a věnuje se literatuře. Zatím publikovala dvě knihy, román Tři (2020) a básnickou skladbu Jen ztratím jméno (2020). Věnuje se také překladu z francouzštiny (Dopis pro D., 2021) a portugalštiny. Tvoří autorská představení (např. Bohemia, uvedena roku 2018 v Paříži, Elevace 2018 v Casablance, Přeslice 2019 v Setúbalu nebo Odposlech 2020 v Malovicích. Poslední zmiňované představení – Odposlech –  vzniklo již pod nově vznikajícím uskupením HERONS VECTOR, jehož je spoluzakladatelskou, spolu s Jakubem Štouračem a Ondřejem Maclem. Mj. je také spoluzakladatelkou otevřené platformy Nothing is a problem here, která pořádá autorské čtení, happeningy a kabarety.

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.