Alexandra Kazazou – „Poznámky k ‚Priestoru’“

Alexandra Kazazou
„Poznámky k „Priestoru“ (prvé myšlienky k predstaveniu, kde hlavným hrdinom je PRIESTOR) a video s názvom „Rytmická predstavivosť“ s podtitulom „smerom k organickému opakovaniu“

 

Poznámka číslo 1.
Duševný život umeleckého diela má svoju energiu smerujúcu dopredu a nahor.

 

Poznámka číslo 2.
„Priestor v nás sa otvára“, v podstate znamená: „priestor sa otvára okolo nás“. Nie je tento priestor začiatkom našej fantázie??

 

Poznámka číslo 3.
Keď začnem pozorovať rôzne rytmy ostatných, môžem akceptovať časť ich odlišnosti a obsiahnuť ju. Pod slovom „ostatných“ mám na mysli tých, na ktorých padne môj pohľad.

 

Poznámka číslo 4.
Priestor platonickej pamäte … Existovala som už v tomto priestore? Prečo mám niekedy pocit, že oplývam zvláštnou múdrosťou priestorov / miest histórie? Akoby som tadiaľ už niekedy prechádzala. Ako keby som už prechádzala topografiou histórie … Existuje však niečo geografické, čo spočíva výlučne vo svojej vlastnej geografii;

 

Poznámka číslo 5.
Keď sa stanem súčasťou priestoru, cítim sa skutočne slobodná a potom zrazu 2 metre štvorcové mojej kúpeľne presahujú do Tichého oceánu. Práve tu sa priestor – aby som bola presná – premieňa na teplotu.

 

Poznámka číslo 6.
Hudba vás nájde kdekoľvek ste, alebo: hudba vás prenesie do konkrétneho priestoru. V priestore, kde sa nachádza pamäť.

Alebo

Do priestoru pamäti.

 

Poznámka číslo 7.
Neviem prečo, ale som ohromená touto fotografiou Willa McBrideho:

https://www.artnet.com/auctions/artists/will-mcbride/will-and-danny-overpopulation-series

V ľavej ruke dievčaťa je pre mňa také Punctum* …

 

Poznámka číslo 8.
Tiež táto od Duane Michals:

https://www.jmcohen.com/artist/Duane_Michals/works/226/#!226

Punctum tejto fotografie sa nachádza v tienistej časti medzi mužovými očami a obočím. Jeho pohľad ma tak priťahuje, že zmena priestoru ma necháva úplne ľahostajnou. Jeho oči ma vedú niekam ďalej, do neznámej a zároveň povedomej jaskyne…zabudnutého detstva ..

 

Poznámka číslo 9.
Nyssos, môj syn, vo mne otvára nové priestory vnímania. Existuje a koncentruje sa celým svojim Bytím na činnosť. Alebo presnejšie povedané: tá celosť, prostredníctvom ktorej sa úplne oddáva „teplotám“ priestoru a na ktoré reaguje s rovnakou ucelenosťou.

 

Poznámka číslo 10.
Nasledujúce video … Hudobná skladba, v ktorej sú protagonisti: ruky, dotyk, otázka, ktorá kladie ďalšiu otázku, a veľká túžba, ktorá sa prehlbuje a prehlbuje a skrášľuje priestor …

 

* Punctum prichádza prerušiť štúdium. Punctum fotografie podľa Rolanda Barthesa (Camera Lucida): je náhoda, ktorá do mňa sama od seba prenikne, ale ma aj zraní … Je to náhodný detail fotografie, na ktorý mi bez logiky a bez štúdia padne pohľad (kde štúdium chápeme ako všeobecný záujem o niečo).

 

Greek version

 

 

Alexandra Kazazou

Grécko-poľská herečka / performerka Alexandra Kazazou sa narodila sa vo Wroclawi. Študovala na katedre divadelných štúdií (Aristotelova univerzita Thessaloniki) a pokračovala v postgraduálnom štúdiu herectva na Metropolitnej univerzite v Manchestri. Od roku 2010 úzko spolupracuje s inštitútom Grotowského v Poľsku. V Grécku pracuje ako herečka, choreografka a divadelná pedagogička. V posledných rokoch je členkou pedagogického zboru na dramatickej škole „Delos“, ako aj na dramatickej škole „Štátneho Divadla Severného Grécka“. V Grécku pracovala s uznávanými režisérmi, ako sú Michail Marmarinos, Yannis Mantafounis, Io Voulgaraki, Yannis Leontaris, Petros Sevastikoglu, Phillipos Tsalachouris a ďalší.
V roku 2017 bola Alexandra nominovaná na ELEFTHERIA SAPOUTZI THEATRE AWARD a v roku 2018 bola nominovaná na MELINA MERCOURI THEATRE AWARD. Je zakladajúcou členkou a riaditeľkou spoločnosti TEATR ANDRA THEATRE GROUP, ktorá má sídlo v Istanbule a tvoria ju grécki, poľskí a tureckí umelci.
Viedla a koordinovala množstvo workshopov na Grotowského inštitúte ako členka STUDIO MATEJKA, PHYSICAL THEATER GROUP (2010 – 2015). Vyučovala ako rezidenčná profesorka na universite St. Lawrence v New Yorku (2014), ako aj na univerzite Gonzaga v štáte Washington (2015). Koordinovala magisterské hodiny na univerzite Calarts v Los Angeles v Kalifornii (2018). Od roku 2015 vyučuje na Summer Academy of Performing Arts „Tiyatro Medresesi“ v Sirince v Turecku. Je zakladajúcou členkou nedávno založenej umeleckej spoločnosti TRANSATLANTIC GROUP so sídlom v Aténach, ktorá sa zameriava na divadelný výskum a skúmanie nových umeleckých prostriedkov.

www.teatrandra.com
www.dilos.gr/staff/alexandra-kazazou/
www.facebook.com/alexandra.kazazou

© 2024 HONEY AND DUST . Webdizajn abWEB.sk. Tvorba web stránok.